Warsztaty dla uczestników 24 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego


8 listopada 2018r. godz. 7.00-08.15

Warsztaty spirometryczne organizowane przez firmę MES, prowadzone przez Pana inż. Andrzeja Dymka
        
"Wykonanie badania spirometrycznego zgodnie ze standardami ERS/ATS.
 Identyfikacja  błędów podczas praktycznych ćwiczeń"

Program warsztatów:
1/ Rozdanie materiałów szkoleniowych
2/ Prezentacja zaleceń ERS/ATS dotyczących zasad  poprawnego prawykonania spirometrii
3/ Przeprowadzenie testu spirometrycznego, z prezentacją na ekranie w czasie rzeczywistym, przerywanym uwagami i  praktycznymi wskazówkami.
4/ Prezentacja  najczęstszych błędów i pułapek podczas wykonywania badania spirometrycznego
5/ Pytania Uczestników warsztatów do prowadzących  zajęcia  i krótka dyskusja.

Zgłoszenie na warsztaty pod linkiem: http://www.mes.com.pl/szkolenia.php?id=26

9 listopada 2018r. godz. 7.00-08.15

Warsztaty szkoleniowe organizowane przez firmę PRO VITA, prowadzone przez Panią dr Liwię Starczewską-Dymek

"Gdy spirometria nie wystarcza...FOT i FeNO w diagnostyce alergologicznej"
 
Diagnostyka chorób układu oddechowego, zwłaszcza u najmłodszych dzieci oraz u pacjentów niewspółpracujących, nastręcza wyjątkowych wyzwań. Wśród wielu badań czynnościowych o niezaprzeczalnej wartości diagnostycznej, tylko niektóre mogą znaleźć zastosowanie u tej grupy pacjentów. Poszukujemy więc metody, która może stanowić cenne uzupełnienie dotychczasowego rozpoznania, często ograniczonego do analizy objawów klinicznych, badania przedmiotowego i diagnostyki różnicowej. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w tej materii - w służbie pulmonologom i alergologom - przychodzi nowoczesna technologia - zgodna z wytycznymi ERS/ATS, rzetelna i intuicyjna.

Zgłoszenie na warsztaty pod linkiem:https://www.sprzetmedyczny.pl/strona/rejestracja